Søk

Velferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournal

Ca 145 000 journalnotater fra løsningen for medisineringsstøtte er overført til elektronisk pasientjournal i Oslo kommune gjennom velferdsteknologisk knutepunkt siden oppstart i mai 2018.

I dag mottar ansatte i helse- og omsorgstjenesten i mange kommuner informasjon fra velferdsteknologiske løsninger i et system, som de deretter skriver manuelt inn i den kommunale pasientjournalen. Dette er tidkrevende, og tilbakemeldingene fra kommunene er tydelige på at dette også hemmer gevinsten og utbredelsen av velferdsteknologi i tjenesten.

Illustrasjonsfoto av eldre dame og lege som ser på nettbrett sammen.
Illustrasjonsfoto: Øyvind Eide.

Nye kommuner med i utprøvingen

Oslo kommune har deltatt i utprøvingen av knutepunktet og vært i produksjon med medisineringsstøtte siden mai 2018. I Oslo får ansatte i helse- og omsorgstjenesten automatisk overført informasjonen mellom elektronisk medisineringsstøtte-løsningen og den kommunale pasientjournalen. Det sparer arbeid og tid, og gir økt kvalitet på dokumentasjonen.

I tillegg til Oslo kommer kommunene Bodø og Ringerike i produksjon med en løsning for digitalt tilsyn – etter planen i løpet av mars 2019.  Trondheim, Arendal, Grimstad og Kristiansand, Skien og Bamble, samt Bærum kommune er også med i utprøvingen. Når disse kommunene er i produksjon, vil utprøvingen dekke de tre leverandørene av elektroniske pasientjournaler, responssenter og tilstrekkelig bredde av funksjonalitet i de velferdsteknologiske løsningene.

Utprøving av velferdsteknologisk knutepunkt

I utprøvingen av velferdsteknologisk knutepunkt knyttes velferdsteknologiske løsninger sammen med kommunale pasientjournaler. Knutepunktet skal fjerne tekniske barrierer for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det blir enklere for kommuner som bruker velferdsteknologi i tjenesten å koble sammen de ulike systemene og få til effektiv datadeling.

Knutepunktet skal også håndtere uthenting av informasjon fra de elektroniske pasientjournal-systemene slik at personell som skal ta beslutninger ut fra informasjon fra velferdsteknologiske løsninger alltid har oppdatert informasjon om tjenestemottaker.

Videre utredning kreves

Anbefaling om nasjonal realisering av knutepunkt skal etter planen leveres til Helse- og omsorgsdepartementet 1. oktober i år.

Før nasjonalt velferdsteknologiprogram eventuelt kan anbefale at velferdsteknologisk knutepunkt tas i bruk nasjonalt, må flere forhold utredes. Dette gjelder hvordan knutepunktet skal passe inn i en større kontekst for integrasjon innen e-helse, juridisk utredning av logging og lagring av sensitive data og avtalestruktur, risiko- og sårbarhetsanalyse av ansvarsforhold, kompleksitet og sikkerhet i en fullskala løsning, implementering og forvaltning av løsningen, samarbeid med næringsliv, tilrettelegging for innovasjon og kost-nytte-analyse.

Velferdsteknologi
Fant du det du lette etter?
Ja Nei