Søk

Stort behov for felles journal

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Valle kommune bruker mye tid på å oppdatere og finne rett og viktig informasjon om pasientene. De ønsker seg felles journal.

Kommunen kartlegger nå hvor mye tid som går til å kvalitetssikre legemiddellister. Dette er tid som kunne vært brukt på pleie og omsorg, men som nå går til å lete og oppdatere i systemer og ta telefoner.

Portrettfoto av Solveig Kyrvestad, sykepleier og leder for pleie- og omsorg i Valle kommune.
Solveig Kyrvestad, sykepleier og leder for pleie og omsorg i Valle kommune.

– Våre brukere har ofte et sammensatt sykdomsbilde og legemiddellistene kan inneholde opptil 20 legemidler. Vi er nødt til å være helt sikre på at disse stemmer, forteller sykepleier og leder for pleie og omsorg i Valle kommune, Solveig Kyrvestad.

De ansatte kan bruke flere timer på å legge inn og kontrollere legemidlene, i tillegg til å legge klart medisiner.

– Hvis noe i epikrisen er uavklart må vi snakke med sykehuset hvis brukeren kommer derfra. Ofte må legevaktslege også involveres, forklarer Kyrvestad.

Hun etterlyser systemer som sørger for at rett informasjon om pasienten er tilgjengelig til rett tid.

–  Dette er viktig for pasientsikkerheten, men også en forutsetning for at vi skal kunne effektivisere tjenesten og møte fremtidens utfordringer med færre hender.
Sykepleier og leder for pleie- og omsorg i Valle kommune, Solveig Kyrvestad.

Kan ikke fortsette som i dag

Situasjonen i Valle kommune er ikke unik. Én av tre sykepleiere sier at manglene ved dagens journalsystemer går ut over pasientene. Wenche P. Dehli, direktør for samfunn og innovasjon i Kristiansand kommune sier til KS.no at dagens situasjon ikke er bærekraftig.

– Pasientene er lei av å måtte gjenta historien sin. Mange av oss har opplevd at helsetjenesten mangler viktige og helhetlige helseopplysninger, og har også fått kjenne på konsekvensene av dette. I dag må helsepersonell ofte handle uten å ha tilgjengelig informasjon. Da må vi som kommunale ledere stille oss spørsmål om vi kan gjøre noe annerledes og finne løsninger som kan bidra til et tryggere og mer effektive pasientforløp, forklarer Dehli.

Akson - felles kommunal journal

Direktoratet for e-helse jobber nå med et forprosjekt for en felles kommunal pasientjournal og løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen. Tiltaket har fått navnet Akson, og målet er at rett informasjon er tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den.

– Vi jobber for at alle som er i kontakt med helsevesenet skal få trygg helsehjelp. De ansatte skal ha arbeidsverktøy for å gjøre jobben sin bra og ledere skal kunne bruke ressursene på en måte som kommer innbyggerne til gode. Akson vil bidra til dette.
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse

I februar leverer direktoratet sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan Akson bør gjennomføres.

Store mål, men stegvis gjennomføring

I forprosjektet har Direktoratet for e-helse undersøkt hvordan behovene i kommunene kan løses. I juli 2018 anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for helhetlig samhandling og felles kommunal journal, den gang kalt konseptvalg 7 (K7), nå Akson.

– Vi har store mål, men anbefaler en stegvis gjennomføring. Først må vi anskaffe en felles journalløsning. Denne må tilpasses kommunenes behov og deretter innføres gradvis, forklarer Bergland.

Forprosjektrapporten vil også beskrive hvordan løsningene vil ivareta behovet for innovasjon.

– Vi vil legge til rette for innovasjon og næringsutvikling og legge vekt på at en felles kommunal journalløsning har åpne grensesnitt. Innovasjonen vil skje på toppen av journalløsningen, utdyper Bergland.

Samhandling i nasjonale e-helseløsninger

Akson vil også knytte helse-Norge bedre sammen ved å videreutvikle de nasjonale e-helseløsningene, blant annet pasientens legemiddelliste.

– Tolv prosent av innleggelsene på sykehus skyldes feil bruk av legemidler. Vi vil blant annet jobbe for at alle i helse- og omsorgssektoren bruker samme legemiddelliste, der de har en god oversikt i sanntid, sier Bergland.

Etter at forprosjektrapporten er levert skal anbefalingene i rapporten kvalitetssikres eksternt (KS2) innen juni 2020, før en behandling i Stortinget. Dette er i tråd med statens prosjektmodell for store investeringer (regjeringen.no)

Les mer om Akson.

Akson
Fant du det du lette etter?
Ja Nei