Søk

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata vedtatt

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata er nå vedtatt som en normerende retningslinje fra Direktoratet for e-helse.

Denne stiller minimumskrav til hvilke metadata registrene skal dokumentere og rapportere inn til Nasjonal variabelkatalog. Disse vil bli tilgjengelig på helsedata.no og gi forskere et bedre grunnlag for å definere sine variabellister.

Her kan du lese om og hente selve spesifikasjonen Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata.

 

Nasjonal spesifikasjon for metadata om helsedata vedtatt
Metadata som registrene skal dokumentere og rapportere inn til Nasjonal variabelkatalog, vil gi forskere et bedre grunnlag for å definere sine variabellister. Foto: Øyvind Eide

 

Fant du det du lette etter?
Ja Nei