Søk

Har andre land i Norden fått til FHIR?

Direktoratet for e-helse samler representanter til erfaringsutveksling om innføringen av den internasjonale standarden FHIR 26.-27. august på Scandic Nidelven i Trondheim.

FHIR er hovedtema når de nordiske landene samles for å dele erfaringer og koordinere samarbeid innen e-helsestandardisering. Seminaret er for spesielt inviterte og samler representanter som tilhører en arbeidsgruppe under Norsk Ministerråd innen standardisering. Programmet finner du her.

Internasjonalt samarbeid om standarder

Direktoratet for e-helse og HL7 Norge samarbeider om å tilrettelegge for bruk av FHIR i Norge. Et av tiltakene er å utarbeide norske basisprofiler for gjenbruk i e-helseløsninger. Ved årsskiftet 2018/2019 ble det publisert fem basisprofiler, og det arbeides med å definere flere i 2019. Disse er tilgjengelig fra simplifier.net.

E-helsestandarder er avgjørende for å sikre god pasientbehandling og effektive arbeidsprosesser for helsepersonellet. Gjennom felles løsninger på lignende problemstillinger vil man kunne utvikle standarder mer effektivt. EU er en viktig pådriver for å få etablert felles standarder for utveksling av pasient- og helseinformasjon på tvers av medlemslandene.

Les mer om betydningen av arbeidet med standardisering.

Se også Direktoratet for e-helses anbefaling om bruk av SMART on FHIR.

Grafisk fremstilling FHIR logo
Fant du det du lette etter?
Ja Nei