Søk

Bruk av åpne API: Gi dine innspill til ny veileder

Direktoratet for e-helse laget et utkast til en ny veileder for åpne API. Vi ønsker nå innspill fra leverandører, brukere og andre med interesse for fagfeltet.

Her finner du utkastet til veilederen: Veileder for åpne API i helse- og omsorgsektoren.

Utkastet til den nye veilederen for åpne API er laget for å legge til rette for bedre datadeling i helse- og omsorgssektoren.

Fristen for innspill er 2. mars 2020.

Ønsker bred tilslutning

– Vi ønsker en bred tilslutning om veilederen. Dette får vi til med en åpen og inkluderende prosess for utviklingen av innholdet, sier Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør Arkitekturstyring og standarder i Direktoratet for e-helse.

Portrettfoto av Hans Løwe Larsen.
Hans Løwe Larsen, avdelingsdirektør for arkitekturstyring og standarder i Direktoratet for e-helse.

– Dem vi ønsker innspill fra er leverandører, brukere, offentlig sektor - også ut over helse- og omsorgssektoren. Dessuten andre med interesse for fagfeltet som vi ikke når gjennom våre vanlige kanaler. Behovene for samhandling i helse- og omsorgssektoren er komplekse og denne veilederen eller andre standarder og krav er ikke tilstrekkelige til å løse dem alle, sier Løwe Larsen.

Dette er åpne API

Åpne API er gjenbrukbare, sikre, godt dokumenterte og tilgjengelige programmeringsgrensesnitt som kan benyttes av alle relevante aktører uten diskriminerende eller konkurransevridende vilkår. Åpne API må ikke forveksles med åpne data, da åpne API i helse- og omsorgssektoren også skal gi en sikker tilgang til sensitive opplysninger som er underlagt taushetsplikt til dem som har tjenstlig behov for tilgang til relevante og nødvendige opplysninger.

Ny veileder som et utgangspunkt for diskusjon

Dokumentet er et utgangspunkt for en diskusjon rundt deling av data gjennom API. Dokumentet retter seg primært mot noen grunnleggende forretningsmessige og organisatoriske aspekter ved åpne API, men beskriver også noen av de mest grunnleggende juridiske aspektene. Tekniske og semantiske problemstillinger er planlagt beskrevet i andre veiledere som for eksempel Anbefaling om bruk av HL7 FHIR for datadeling.

Veilederen er skrevet for helse- og omsorgsektoren, men flere av kravene er generelle og kan gjelde for flere sektorer. Det er satt opp et forslag til skjema for tilbakemeldinger, inndelt i krav til et åpent API og rammebetingelser for behandling og deling av personopplysninger. Direktoratet ønsker tilbakemeldinger på alle aspekter av dokumentet, inkludert hva som kan være nyttig for å øke graden av datadeling i helse- og omsorgssektoren.

Slik gir du innspill

Innspill til dokumentet sendes innen 2. mars 2020 til postmottak@ehelse.no med referanse til sak 19/1004. En oppsummering av innspillene vil bli publisert når innspillsrunden er ferdig. Detaljering rundt veien videre mot åpne API blir gjort etter innspillsrunden.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei