Søk

Arendal kommune er i gang med kjernejournal

Arendal er første kommune til å ta i bruk kjernejournal i sin pleie- og omsorgstjeneste. Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten, uansett hvor man mottar helsehjelp.

Alle innbyggere i Norge har fått sin kjernejournal og kan se den via helsenorge.no. Den er innført på alle sykehus, legevakter og 90 prosent av fastlegekontorene. I løpet av 2020 vil flere kommuner ta i bruk kjernejournal og dette gir godt grunnlag for videre implementering i hele pleie- og omsorgssektoren.

Sykepleier og prosjektleder i Direktoratet for e-helse håndhilser.
Myratunet i Arendal feirer at kommunen er først ut med å ta i bruk kjernejournal i pleie- og omsorgstjenesten.

Milepæl for pasientenes sikkerhet

- Dette er en viktig milepæl for å bedre sikkerheten til pasienten. Ved å bruke etablerte nasjonale e-helseløsninger som kjernejournal, kan vi blant annet få en tryggere bruk av legemidler, noe som er særlig aktuelt for pasienter i pleie- og omsorgstjenesten, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Kjernejournal inneholder blant annet:

  • Egne registreringer – som nærmeste pårørende, spesielle behov og sykdomshistorikk
  • Oversikt over legemidler
  • Kritisk informasjon

Sykehjemsleger med kritisk info

Ved å dele slike opplysninger på tvers i hele helsetjenesten, kan alle ledd øke kvaliteten i behandlingen, også i pleie- og omsorgstjenesten. At kommunene også bruker kjernejournal øker nytten for helsepersonell som allerede har tilgang til og bruker kjernejournal - for eksempel ved at behandlende leger på sykehjem også registrerer kritisk info om pasientene sine.

- Vi ser frem til å ta i bruk kjernejournal ser at dette kan være starten på å dele viktige pasientopplysninger som igjen kan gi bedre kvalitet og sikkerhet på våre tjenester. I tillegg tror jeg kjernejournal vil gi opplysninger som sparer både pleiepersonell og pasienter for tid når de skal hente inn opplysninger, sier Janice Marcussen, leder for Kommunal øyeblikkelig hjelp i Arendal kommune.

Fant du det du lette etter?
Ja Nei