Søk

Anbefaler videre utprøving av knutepunkt

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.
Illustrasjonsbilde av hender som holder en trygghetsalarm.
Illustrasjonsfoto: Andrey Popov / Mostphotos

Utprøvingen vil inkludere nye kommuner og nye leverandører av pasientjournalsystemer.

Utvider samarbeid

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i 2018 drevet utprøving av knutepunkt i samarbeid med Oslo kommune. Nå anbefales videreføring av arbeidet i 2019 for å prøve ut nasjonale standarder sammen med flere kommuner, leverandører og pasientjournalsystemer.

- For å styrke gjennomføringskraften ønsker vi å gjøre felles bestillinger fra Direktoratet for e-helse, KS og flere kommuner til leverandørene av pasientjournalsystemene, sier programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Thor Steffensen.

Eksterne miljøer

Det er også et ønske å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å teste knutepunkttjenesten når utprøvingen anbefales videreført i 2019.

- Nasjonalt velferdsteknologiprogram ser to mulige nivåer av statlige tiltak for å sikre dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, og disse bygger på hverandre. Det første innebærer at det utvikles felles spesifikasjoner og standarder for dataflyten. Det andre innebærer videre utvikling av nasjonalt knutepunkt. Nivå to bygger på nivå en, sier Steffensen.

Ny anbefaling i 2019

Arkitektur- og infrastruktur-prosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram har i 2018 hatt bred kontakt og aktiv dialog med KS, en rekke kommuner, bransjeforeninger og leverandører av både velferdsteknologiske løsninger samt leverandører av pasientjournalsystemer. Anbefalingen om videre utprøving støtter opp om gjennomføring av begge de to alternativene. Anbefaling og plan for veien videre foreslås lagt frem 1. oktober 2019.

Knutepunkttjeneste

Et nasjonalt knutepunkt beskrives som en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Leverandører av velferdsteknologiske løsninger og tjenester vil dermed kun forholde seg til knutepunkttjenesten for å kommunisere med andre systemer i kommunene eller spesialisthelsetjenesten. Integrasjonene i en knutepunkttjeneste driftes og forvaltes av myndighetene.

Velferdsteknologi
Fant du det du lette etter?
Ja Nei