Logo for print

Revidering av standard

Utkast til revidert standard Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling (HIS 1153) har vært ute på høring. Utkast til standard samt høringssvar er tilgjengelig på høringssiden.

Arbeidsmøter

Workshop om tjenestebasert adressering 20. jan. 2016 med deltakere fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse. Notatet fra workshopen (pdf)  oppsummerer hovedutfordringene som ble identifisert, og forslag til aktiviteter som vil kunne løse noen av disse. 

 

Sist oppdatert: 4. mai 2016

​Fant du det du lette etter?​