Logo for print

 

 

Søk etter standarder og kodeverkhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalogSøk etter standarder og kodeverk182
Helsefaglige kodeverkhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverkHelsefaglige kodeverkHelsefaglige kodeverk er utgangspunktet for bedre helsedata. Kodene gjør at vi kan følge med på befolkningens helse, oppdage og endre sykdomsmønstre og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten. 854
Referansekatalogen for e-helsehttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogenReferansekatalogen for e-helseE-helsestandarder og andre kravdokumenter som er obligatoriske med hjemmel i forskrift, eller anbefalt av offentlig myndighet. 346
E-helsestandardiseringhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/e-helsestandardiseringE-helsestandardiseringE-helsestandarder er en del av fundamentet for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. De er nødvendige for å sikre gode sammenheng i pasientforløp og digitalisere arbeidsprosesser i helsevesenet.542
Nasjonal arkitekturstyringhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/nasjonal-arkitekturstyringNasjonal arkitekturstyringDirektoratet for e-helse har ansvar for nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren. 1827
Produktstyre e-helsestandarderhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/produktstyre-e-helsestandarderProduktstyre e-helsestandarderProduktstyret er etablert for å sikre god forvaltning og styring av e-helsestandarder. 1371
Standarder og støttedokumenter for elektronisk samhandlinghttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-stottedokumenter-for-elektronisk-samhandlingStandarder og støttedokumenter for elektronisk samhandlingOversikt over standarder og støttedokumenter som er viktige for sikker og pålitelig elektronisk samhandling. 543
Elektronisk pasientjournal (EPJ)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/elektronisk-pasientjournal-epjElektronisk pasientjournal (EPJ)Elektronisk pasientjournal (EPJ) er en elektronisk samling av registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp. 544
Kodeverk og terminologihttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/kodeverk-og-terminologiKodeverk og terminologiKodeverk og terminologi sikrar eintydig bruk av omgrep, relasjonar mellom omgrep og kodar for bruk i IKT-system. 120

​Fant du det du lette etter?​