Logo for print
Søk i standarderStandarder

 

 

ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregisterhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/atc-anatomisk-terapeutisk-kjemisk-legemiddelregisterATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister
Anbefaling om bruk av AMQP https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/anbefaling-om-bruk-av-amqp-Anbefaling om bruk av AMQP
Anbefaling om bruk av SMART on FHIRhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/anbefaling-om-bruk-av-smart-on-fhirAnbefaling om bruk av SMART on FHIR
Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/applikasjonskvittering-v10-his-804152004Applikasjonskvittering v1.0 (HIS 80415:2004)
Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/applikasjonskvittering-v11-his-804152012Applikasjonskvittering v1.1 (HIS 80415:2012)
Behandlerkravmelding (BKM)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/behandlerkravmelding-bkmBehandlerkravmelding (BKM)
Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester (HISD 1101:2015)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-norsk-laboratoriekodeverk-nlk-i-rekvirering-og-svarrapportering-av-medisinske-tjenester-hisd-11012015Bruk av Norsk laboratoriekodeverk (NLK) i rekvirering og svarrapportering av medisinske tjenester (HISD 1101:2015)
Bruk av XHTML-formatering (HISD 1155:2008)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-xhtml-formatering-hisd-11552008Bruk av XHTML-formatering (HISD 1155:2008)
Bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldingerhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-kontaktopplysninger-i-basismeldinger-dialogmelding-og-pleie-og-omsorgsmeldingerBruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger
Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 80806:2012)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/bruk-av-pleie-og-omsorgsmeldinger-hisd-808062012Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger (HISD 80806:2012)
Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv (HIS 80117:2002)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/datatyper-til-bruk-ved-meldingsutveksling-mv-his-801172002Datatyper til bruk ved meldingsutveksling mv (HIS 80117:2002)
Den gode epikrise: minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending (HISD 1033:2010)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-gode-epikrise-minstekrav-til-medisinskfaglig-innhold-ved-sending-hisd-10332010Den gode epikrise: minstekrav til medisinskfaglig innhold ved sending (HISD 1033:2010)
Den ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldingerhttps://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-ordinere-tilbakemeldingen-inkludert-feilmeldingerDen ordinære tilbakemeldingen inkludert feilmeldinger
Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer) https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/den-vanlige-npr-meldingen-kombinasjon-av-flere-sektorer-Den vanlige NPR-meldingen (kombinasjon av flere sektorer)
Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/dialogmelding-v10-his-806032006Dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006)
Dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/dialogmelding-v11-his-806032017Dialogmelding v1.1 (HIS 80603:2017)
Digital dialog (HIS 1076:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/digital-dialog-his-10762017Digital dialog (HIS 1076:2017)
Digital dialog v1.0 (HIS 1076:2017)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/digital-dialog-v10-his-10762017Digital dialog v1.0 (HIS 1076:2017)
EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard (HIS 80505:2015)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/epj-standard-del-1-introduksjon-til-epj-standard-his-805052015EPJ Standard del 1: Introduksjon til EPJ standard (HIS 80505:2015)
EPJ Standard del 2 - Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting (HIS 80506:2015)https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/standarder-og-referansekatalog/epj-standard-del-2-tilgangsstyring-redigering-retting-og-sletting-his-805062015EPJ Standard del 2 - Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting (HIS 80506:2015)