Logo for print

 

 

Utviklingstrekk 2019 - Beskrivelser av drivere og trender relevante for e-helsehttps://ehelse.no/publikasjoner/utviklingstrekk-2019-beskrivelser-av-drivere-og-trender-relevante-for-e-helseUtviklingstrekk 2019 - Beskrivelser av drivere og trender relevante for e-helse28.02.2019 23:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/41/Rapport Utviklingstrekk 2019 Direktoratet for e-helse.pdf
Ny e-helseorganisering - tydeliggjøring av myndighetsrollen til Direktoratet for e-helsehttps://ehelse.no/publikasjoner/ny-e-helseorganisering-tydeliggjoring-av-myndighetsrollen-til-direktoratet-for-e-helseNy e-helseorganisering - tydeliggjøring av myndighetsrollen til Direktoratet for e-helse28.02.2019 23:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/42/Rapport Ny e-helseorganisering - tydeliggjøring av myundighetsrollen til Direktoratet for e-helse.pdf
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2018https://ehelse.no/publikasjoner/arsrapport-for-direktoratet-for-e-helse-2018Årsrapport for Direktoratet for e-helse 201826.02.2019 23:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/40/Årsrapport 2018 for Direktoratet for e-helse.pdf
Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/publikasjoner/plan-for-utvikling-av-felles-grunnmur-for-digitale-tjenester-i-helse-og-omsorgstjenestenPlan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten22.01.2019 23:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/39/Plan for utvikling av felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten.pdf
Felles prioritering av helseregisterløsningerhttps://ehelse.no/publikasjoner/felles-prioritering-av-helseregisterlosningerFelles prioritering av helseregisterløsninger18.12.2018 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/38/Rapport - Felles prioritering av helseregisterløsninger - Helsedataprogrammet.pdf
Nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektorenhttps://ehelse.no/publikasjoner/nasjonal-arkitekturstyring-i-helse-og-omsorgssektorenNasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren17.12.2018 23:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/37/Rapport Nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren.pdf
Alternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/publikasjoner/alternative-losninger-for-tilgangsforvalterfunksjonen-og-organisatorisk-forankring-av-helseanalyseplattformenAlternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av Helseanalyseplattformen30.11.2018 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/36/Alternative løsninger for tilgangsforvalterfunksjonen og organisatorisk forankring av Helseanalyseplattformen.pdf
Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-2022https://ehelse.no/publikasjoner/veikart-og-planer-for-e-helsestandarder-2018-2022Veikart og planer for e-helsestandarder 2018-202229.11.2018 23:00:00RapportStandarder, kodeverk og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/35/Veikart%20og%20planer%20for%20e-helsestandarder%202018-2022.pdf
Helsedataprogrammet - Finansiering av framtidige fellestjenester for helseregistrehttps://ehelse.no/publikasjoner/helsedataprogrammet-finansiering-av-framtidige-fellestjenester-for-helseregistreHelsedataprogrammet - Finansiering av framtidige fellestjenester for helseregistre25.10.2018 22:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/34/Helsedataprogrammet - Finansering av fremtidige fellestjenester for helseregistre.pdf
Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkthttps://ehelse.no/publikasjoner/erfaringer-og-videre-arbeid-med-velferdsteknologisk-knutepunktErfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt27.09.2018 22:00:00RapportVelferdsteknologihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/33/Publikasjon IE-1032 Erfaringer og videre arbeid med velferdsteknologisk knutepunkt.pdf
Beslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandørhttps://ehelse.no/publikasjoner/beslutningsunderlag-for-ny-e-helseorganisering-og-nasjonal-tjenesteleverandorBeslutningsunderlag for ny e-helseorganisering og nasjonal tjenesteleverandør30.08.2018 22:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/32/Beslutningsunderlag%20for%20ny%20e-helseorganisering%20og%20nasjonal%20tjenesteleverandør.pdf
Konseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/publikasjoner/konseptvalgutredning-nasjonal-losning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteKonseptvalgutredning Nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste30.07.2018 22:00:00RapportUtredning Én innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/31/Konseptvalgutredning%20Nasjonal%20løsning%20for%20kommunal%20helse-%20og%20omsorgstjeneste.pdf
Terminologi for sykepleiepraksishttps://ehelse.no/publikasjoner/terminologi-for-sykepleiepraksisTerminologi for sykepleiepraksis05.06.2018 22:00:00Rapporthttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/29/Rapport%20Terminologi%20for%20sykepleiepraksis.pdf
Internasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodellerhttps://ehelse.no/publikasjoner/internasjonale-standarder-vurdering-av-rammeverk-for-felles-informasjonsmodellerInternasjonale standarder: Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller25.04.2018 22:00:00RapportStandarder, kodeverk og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/28/HITR 1201_2018 Vurdering av rammeverk for felles informasjonsmodeller.pdf
Konseptvalgutredning for Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/publikasjoner/konseptvalgutredning-for-helseanalyseplattformenKonseptvalgutredning for Helseanalyseplattformen23.04.2018 22:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/27/Konseptvalgutredning%20for%20Helseanalyseplattformen.pdf
Utviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helsehttps://ehelse.no/publikasjoner/utviklingstrekk-2018-beskrivelser-av-drivere-og-trender-relevant-for-e-helseUtviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helse15.04.2018 22:00:00RapportE-helsekunnskaphttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/26/Utviklingstrekk%202018%20-%20beskrivelser%20av%20drivere%20og%20trender%20relevant%20for%20e-helse.pdf
Standardiserte tjenestegrensenitt (API) for helseregistrehttps://ehelse.no/publikasjoner/standardiserte-tjenestegrensenitt-api-for-helseregistreStandardiserte tjenestegrensenitt (API) for helseregistre25.03.2018 22:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/25/Standardiserte%20tjenestegrensenitt%20(API)%20for%20helseregistre.pdf
Årsrapport for Direktoratet for e-helse 2017https://ehelse.no/publikasjoner/arsrapport-for-direktoratet-for-e-helse-2017Årsrapport for Direktoratet for e-helse 201728.02.2018 23:00:00RapportOm osshttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/24/Årsrapport%20%202017%20Direktoratet%20for%20e-helse.pdf
Veikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journalhttps://ehelse.no/publikasjoner/veikart-for-realiseringen-av-malbildet-n-innbyggern-journalVeikart for realiseringen av målbildet Én innbygger–én journal11.01.2018 23:00:00RapportUtredning Én innbygger - én journalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/20/Veikart%20for%20realiseringen%20av%20målbildet%20Én%20innbygger%20-%20én%20journal.pdf
Underveisrapport for Helseanalyseplattformenhttps://ehelse.no/publikasjoner/underveisrapport-for-helseanalyseplattformenUnderveisrapport for Helseanalyseplattformen20.12.2017 23:00:00RapportHelsedataprogrammethttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/19/Underveisrapport%20for%20Helseanalyseplattformen.pdf