Logo for print

 

 

Visning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystemhttps://ehelse.no/publikasjoner/visning-av-adresseregisterets-felter-i-sluttbrukerens-fagsystemVisning av Adresseregisterets felter i sluttbrukerens fagsystem11.09.2017 22:00:00RapportStandarder og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/10/IE-1008_Visning%20av%20Adresseregisterets%20felter%20i%20sluttbrukerens%20fagsystem.pdf
Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten v.2.0https://ehelse.no/publikasjoner/referansekatalog-over-ikt-standarder-i-helse-og-omsorgstjenesten-v20Referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten v.2.003.04.2017 22:00:00RapportReferansekatalogenhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/4/Referansekatalogen_versjon_2.0%202017.04.04%20publisert.pdf
Kritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverkhttps://ehelse.no/publikasjoner/kritisk-informasjon-i-kjernejournal-klinisk-beskrivelse-og-kodeverkKritisk informasjon i kjernejournal - klinisk beskrivelse og kodeverk02.04.2017 22:00:00RapportKjernejournalhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/7/Kritisk%20informasjon%20i%20kjernejournal%20-%20klinisk%20beskrivelse%20og%20kodeverk_pdf.pdf
Nasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/publikasjoner/nasjonal-forvaltningsmodell-for-e-helsestandarder-og-fellestjenester-for-elektronisk-samhandling-i-helse-og-omsorgstjenestenNasjonal forvaltningsmodell for e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten29.11.2016 23:00:00RapportStandarder, kodeverk og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/3/Forvaltningsmodell%20rapport%20v.1.0%20originaldokument.pdf
Anbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologihttps://ehelse.no/publikasjoner/anbefalinger-om-tekniske-krav-til-trygghetsteknologiAnbefalinger om tekniske krav til trygghetsteknologi19.10.2016 22:00:00RapportVelferdsteknologihttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/2/IS-2534%20Anbefalinger%20knyttet%20til%20tekniske%20krav%20-%20ver%201.0.pdf
Vurdering av internasjonale standarderhttps://ehelse.no/publikasjoner/vurdering-av-internasjonale-standarderVurdering av internasjonale standarder07.09.2016 22:00:00RapportStandarder og referansekataloghttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/5/IE_1005%20Vurdering%20av%20internasjonale%20standarder.pdf
ICPC 2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten https://ehelse.no/publikasjoner/icpc-2-den-internasjonale-klassifikasjonen-for-primerhelsetjenesten-ICPC 2: Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten 31.12.2003 23:00:00RapportHelsefaglige kodeverkhttp://default-ehelse.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/9/ICPC-2-bok_110304.pdf