Logo for print

 

 

Utreder ny nasjonal forskrivningskomponenthttps://ehelse.no/nyheter/utreder-ny-nasjonal-forskrivningskomponentUtreder ny nasjonal forskrivningskomponent05.05.2017 11:05:00Direktoratet for e-helse utreder en ny nasjonal forskrivningskomponent som blant annet kan fjerne behovet for å utvikle samme funksjonalitet parallelt i ulike EPJ-systemer.
Ny nasjonal e-helsestrategihttps://ehelse.no/nyheter/ny-nasjonal-e-helsestrategiNy nasjonal e-helsestrategi06.04.2017 07:30:00En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal.
Se vår årsrapport for 2016https://ehelse.no/nyheter/se-var-arsrapport-for-2016Se vår årsrapport for 201610.03.2017 12:43:00Direktoratet for e-helse kan se tilbake på et innholdsrikt oppstartsår.
Ny avtale skal gi forskere bedre tilgang til helsedatahttps://ehelse.no/nyheter/ny-avtale-skal-gi-forskere-bedre-tilgang-til-helsedataNy avtale skal gi forskere bedre tilgang til helsedata27.02.2017 15:39:00Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse inngår en samarbeidsavtale om å etablere løsninger for enklere tilgang på helsedata til forskning.
Konkurransegrunnlaget for Helseplattformen er sendt uthttps://ehelse.no/nyheter/konkurransegrunnlaget-for-helseplattformen-er-sendt-utKonkurransegrunnlaget for Helseplattformen er sendt ut06.02.2017 14:08:00Prosjektet går nå inn i en ny fase, der fokus blir på dialog med de utvalgte leverandørene for å finne best mulige løsning.
Innsyn i journal gir økt trygghethttps://ehelse.no/nyheter/innsyn-i-journal-gir-okt-trygghetInnsyn i journal gir økt trygghet02.02.2017 14:01:00Pasienter som leser sykehusjournalen sin på helsenorge.no føler seg tryggere, viser en ny undersøkelse.
Direktoratet for e-helse inviterer til leverandørmøte om velferdsteknologihttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-inviterer-til-leverandormote-om-velferdsteknologiDirektoratet for e-helse inviterer til leverandørmøte om velferdsteknologi31.01.2017 12:28:00Direktoratet for e-helse (Velferdsteknologiprogrammet) og Oslo kommune (eVIK-prosjektet) inviterer til leverandørmøte 16. februar. Meld deg på!
Store gevinster av velferdsteknologihttps://ehelse.no/nyheter/store-gevinster-av-velferdsteknologiStore gevinster av velferdsteknologi30.01.2017 09:55:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram har gjort opp status for utprøving av velferdsteknologi i 34 kommuner fra 2013-2016, og konklusjonen er klar.
Kjernejournal vant Bedre stat-prisen 2017https://ehelse.no/nyheter/kjernejournal-vant-bedre-stat-prisen-2017Kjernejournal vant Bedre stat-prisen 201725.01.2017 09:06:00Kjernejournal vant prisen fordi den bidrar til at helse- og omsorgssektoren sparer tid, ressurser og skaper bedre samhandling.
Kan angst og depresjon behandles via internett?https://ehelse.no/nyheter/kan-angst-og-depresjon-behandles-via-internettKan angst og depresjon behandles via internett?20.01.2017 10:40:42Det prøver Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse nå å finne ut av. I et forprosjekt kartlegges det hvordan teknologiske hjelpemidler kan hjelpe i mestring av psykisk sykdom. Målet er å få på plass en nasjonal løsning.
Leverandørmøte om e-helseløsningerhttps://ehelse.no/nyheter/leverandormote-om-e-helselosningerLeverandørmøte om e-helseløsninger20.01.2017 09:39:00Direktoratet for e-helse arrangerer nå leverandørmøte med fokus på hvordan aktører kan gjenbruke data og tjenester rundt nasjonale e-helseløsninger.
Foreslår ny plattform for helseanalysehttps://ehelse.no/nyheter/foreslar-ny-plattform-for-helseanalyseForeslår ny plattform for helseanalyse18.01.2017 13:09:00Ny rapport foreslår hvordan data fra ulike helseregistre kan utnyttes bedre til forskning, behandling, styring og næringsutvikling.
Ingen trenger lenger å søke om frikort for helsetjenesterhttps://ehelse.no/nyheter/ingen-trenger-lenger-a-soke-om-frikort-for-helsetjenesterIngen trenger lenger å søke om frikort for helsetjenester11.01.2017 13:29:56Frikort kommer nå automatisk i posten til brukerne når de har nådd nødvendig beløp i egenandeler.
Norge inn i SNOMED Internationalhttps://ehelse.no/nyheter/norge-inn-i-snomed-internationalNorge inn i SNOMED International10.01.2017 10:01:11Norge blir nå medlem av SNOMED International. Dermed kan Direktoratet for e-helse evaluere videre hvordan SNOMED CT-terminologien kan understøtte morgendagens helsevesen i Norge.
Digitalisering for bedre helsetjenesterhttps://ehelse.no/nyheter/digitalisering-for-bedre-helsetjenesterDigitalisering for bedre helsetjenester04.01.2017 13:01:08Den nye digitale helsehverdagen skal tilfredsstille mange krav, men også gi stor merverdi i form av bedre helsetjenester.
Fem spørsmål og svar om fremtidens digitale helsevesenhttps://ehelse.no/nyheter/fem-sporsmal-og-svar-om-fremtidens-digitale-helsevesenFem spørsmål og svar om fremtidens digitale helsevesen12.12.2016 10:33:29Direktoratet for e-helse svarer på spørsmål om digital helsefremtid og hva som blir de største utfordringene i årene som kommer.
Flere kan registrere kritisk informasjon i kjernejournalhttps://ehelse.no/nyheter/flere-kan-registrere-kritisk-informasjon-i-kjernejournalFlere kan registrere kritisk informasjon i kjernejournal08.12.2016 11:33:09Psykologer og sykepleiere kan nå registrere kritisk informasjon i kjernejournal.
Økt bruk av kjernejournalhttps://ehelse.no/nyheter/okt-bruk-av-kjernejournalØkt bruk av kjernejournal06.12.2016 09:41:00Bruken av kjernejournal blant helsepersonell har økt markant i løpet av høsten. Over 4000 oppslag gjøres nå hver uke.
NOU om statlig eierskaphttps://ehelse.no/nyheter/nou-om-statlig-eierskapNOU om statlig eierskap01.12.2016 15:11:00Det er flertall i det såkalte Kvinnsland-utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og beholde organiseringen av helseregionene slik de er i dag.
Fem leverandører videre med Helseplattformenhttps://ehelse.no/nyheter/fem-leverandorer-videre-med-helseplattformenFem leverandører videre med Helseplattformen25.11.2016 11:03:00Fem leverandører er valgt ut til å delta i den videre dialogfasen for anskaffelse av IKT-løsning for Helseplattformen.