Logo for print

 

 

Oppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny planhttps://ehelse.no/nyheter/oppdatert-nasjonal-e-helsestrategi-og-ny-planOppdatert Nasjonal e-helsestrategi og ny plan11.04.2019 11:59:12Økt press på helse- og omsorgstjenestene gjør at vi må bruke ressursene mer effektivt. E-helse er en forutsetning for bærekraftige helsetjenester. Nå er helse- og omsorgssektorens felles strategi for e-helse oppdatert.
IKT driftskostnader øker i spesialisthelsetjenestenhttps://ehelse.no/nyheter/ikt-driftskostnader-oker-i-spesialisthelsetjenestenIKT driftskostnader øker i spesialisthelsetjenesten05.04.2019 10:43:15En kartlegging av IKT-kostnadene i spesialisthelsetjenesten for 2017 viser at IKT investeringene har gått ned i forhold til tidligere år, mens IKT driftskostnadene fortsetter å øke.
Tryggere med e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/tryggere-med-e-helseTryggere med e-helse20.03.2019 09:23:00En ny undersøkelse viser at to tredjedeler føler seg tryggere på behandlingen de mottar når de har tilgang til informasjon om den digitalt.
Velferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournalhttps://ehelse.no/nyheter/velferdsteknologisk-knutepunkt-145-000-notater-inn-i-pasientjournalVelferdsteknologisk knutepunkt: 145 000 notater inn i pasientjournal04.03.2019 12:49:00Ca 145 000 journalnotater fra løsningen for medisineringsstøtte er overført til elektronisk pasientjournal i Oslo kommune gjennom velferdsteknologisk knutepunkt siden oppstart i mai 2018.
Bruken av e-helse øker kraftighttps://ehelse.no/nyheter/bruken-av-e-helse-oker-kraftigBruken av e-helse øker kraftig01.03.2019 07:23:00Alle nasjonale e-helseløsninger øker i bruk og utbredelse, viser rapporten Utviklingstrekk 2019 som Direktoratet for e-helse legger fram 1. mars.
Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologihttps://ehelse.no/nyheter/gode-rad-for-kommuner-som-skal-ta-i-bruk-velferdsteknologiGode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi13.02.2019 14:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Felles innsats for bedre datakvalitethttps://ehelse.no/nyheter/felles-innsats-for-bedre-datakvalitetFelles innsats for bedre datakvalitet30.01.2019 13:57:53Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.
800HELSE bytter navn og nummerhttps://ehelse.no/nyheter/800helse-bytter-navn-og-nummer800HELSE bytter navn og nummer28.01.2019 12:24:3627. januar 2019 byttet veiledningstjenesten 800HELSE navn og telefonnummer.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakthttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-e-konsultasjon-hos-fastlege-og-legevaktNy rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt18.01.2019 07:29:00Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunenehttps://ehelse.no/nyheter/ekstern-kvalitetssikrer-stotter-direktoratets-anbefaling-om-felles-journallosning-for-kommuneneEkstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene07.01.2019 13:48:00Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.
Anbefaler videre utprøving av knutepunkthttps://ehelse.no/nyheter/anbefaler-videre-utproving-av-knutepunktAnbefaler videre utprøving av knutepunkt09.10.2018 20:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.
60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.nohttps://ehelse.no/nyheter/60-000-har-sagt-ja-til-a-bli-organdonor-pa-helsenorgeno60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.no21.09.2018 07:06:34Nå kan man opprette digitalt donorkort ved å logge inn på helsenorge.no.
Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018https://ehelse.no/nyheter/portalen-mine-resepter-stenges-15-september-2018Portalen Mine resepter stenges 15. september 201812.09.2018 09:29:0015. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.
Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunenehttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-anbefaler-en-felles-journal-og-samhandlingslosning-for-kommuneneDirektoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene15.08.2018 06:37:00Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder.
Oppdaterer nasjonal e-helsestrategi og prioriterer i handlingsplanenhttps://ehelse.no/nyheter/oppdaterer-nasjonal-e-helsestrategi-og-prioriterer-i-handlingsplanenOppdaterer nasjonal e-helsestrategi og prioriterer i handlingsplanen20.06.2018 13:28:00Innovasjon, innbyggerperspektivet, samt informasjonssikkerhet og personvern skal løftes i den reviderte utgaven av Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022).
Sikter på å etablere ny tjenesteleverandør i 2020https://ehelse.no/nyheter/sikter-pa-a-etablere-ny-tjenesteleverandor-i-2020Sikter på å etablere ny tjenesteleverandør i 202014.06.2018 14:09:00Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tar sikte på å etablere en ny nasjonal tjenesteleverandør 1. januar 2020, ikke 1. januar 2019 som tidligere kommunisert.
Anbefaling - Terminologi innen sykepleiepraksishttps://ehelse.no/nyheter/anbefaling-terminologi-innen-sykepleiepraksisAnbefaling - Terminologi innen sykepleiepraksis06.06.2018 10:59:31Direktoratet for e-helse anbefaler en kombinasjonsløsning for bruk av standardisert terminologi innen sykepleiepraksis. Dette gir best mulig arbeidsstøtte og ivaretar behovet for samhandling med pasienter og på tvers av faggrupper.
Fire mulige konsepter for fremtidens journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/nyheter/fire-mulige-konsepter-for-fremtidens-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteFire mulige konsepter for fremtidens journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste08.05.2018 09:55:00Fire konsepter videreføres som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning. Måloppfyllelse, kostnader og nytteeffekter skal vurderes frem mot slutten av juni.
Anbefaler konsept for helseanalyseplattformhttps://ehelse.no/nyheter/anbefaler-konsept-for-helseanalyseplattformAnbefaler konsept for helseanalyseplattform26.04.2018 06:04:00Helsedataprogrammet anbefaler å utvikle en plattform for analyse av helsedata som er stegvis, gir verdifulle tjenester underveis og er egnet til å bygges videre på.
Ny e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/ny-e-helseorganisering-planlegges-var-anbefaling-vil-innebere-en-deling-av-direktoratet-for-e-helseNy e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helse20.04.2018 06:03:00Direktoratet for e-helse anbefaler en mulig e-helseorganisering som innebærer at flere oppgaver direktoratet har i dag flyttes til en ny nasjonal tjenesteleverandør.