Logo for print

 

 

Gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologihttps://ehelse.no/nyheter/gode-rad-for-kommuner-som-skal-ta-i-bruk-velferdsteknologiGode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi13.02.2019 14:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram har laget en guide med gode råd for kommuner som skal ta i bruk velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
Felles innsats for bedre datakvalitethttps://ehelse.no/nyheter/felles-innsats-for-bedre-datakvalitetFelles innsats for bedre datakvalitet30.01.2019 13:57:53Når helsedata lagres feil inn i en digital løsning, kan det gi følgefeil inn i andre løsninger som bruker samme informasjon. - Vi ønsker en felles innsats for best mulig datakvalitet, sier Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.
800HELSE bytter navn og nummerhttps://ehelse.no/nyheter/800helse-bytter-navn-og-nummer800HELSE bytter navn og nummer28.01.2019 12:24:3627. januar 2019 byttet veiledningstjenesten 800HELSE navn og telefonnummer.
Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakthttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-e-konsultasjon-hos-fastlege-og-legevaktNy rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt18.01.2019 07:29:00Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing av e-konsultasjon hos fastlegane og i legevakt i ein felles rapport som oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.
Ekstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunenehttps://ehelse.no/nyheter/ekstern-kvalitetssikrer-stotter-direktoratets-anbefaling-om-felles-journallosning-for-kommuneneEkstern kvalitetssikrer støtter direktoratets anbefaling om felles journalløsning for kommunene07.01.2019 13:48:00Direktoratet for e-helse anbefalte i juli 2018 en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ekstern kvalitetssikring er gjennomført og rapporten (KS1) er nå klar.
Anbefaler videre utprøving av knutepunkthttps://ehelse.no/nyheter/anbefaler-videre-utproving-av-knutepunktAnbefaler videre utprøving av knutepunkt09.10.2018 20:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram har levert en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om videre utprøving av nasjonal knutepunkttjeneste for velferdsteknologi i 2019.
60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.nohttps://ehelse.no/nyheter/60-000-har-sagt-ja-til-a-bli-organdonor-pa-helsenorgeno60 000 har sagt ja til å bli organdonor på helsenorge.no21.09.2018 07:06:34Nå kan man opprette digitalt donorkort ved å logge inn på helsenorge.no.
Portalen Mine resepter stenges 15. september 2018https://ehelse.no/nyheter/portalen-mine-resepter-stenges-15-september-2018Portalen Mine resepter stenges 15. september 201812.09.2018 09:29:0015. september erstattes Mine resepter av tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no. Alle innbyggertjenester skal samles og tjenesten skal kobles på den tekniske løsningen til helsenorge.no.
Direktoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunenehttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-anbefaler-en-felles-journal-og-samhandlingslosning-for-kommuneneDirektoratet for e-helse anbefaler en felles journal- og samhandlingsløsning for kommunene15.08.2018 06:37:00Helsetjenesten i kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og løsninger for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenesteområder.
Oppdaterer nasjonal e-helsestrategi og prioriterer i handlingsplanenhttps://ehelse.no/nyheter/oppdaterer-nasjonal-e-helsestrategi-og-prioriterer-i-handlingsplanenOppdaterer nasjonal e-helsestrategi og prioriterer i handlingsplanen20.06.2018 13:28:00Innovasjon, innbyggerperspektivet, samt informasjonssikkerhet og personvern skal løftes i den reviderte utgaven av Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022).
Sikter på å etablere ny tjenesteleverandør i 2020https://ehelse.no/nyheter/sikter-pa-a-etablere-ny-tjenesteleverandor-i-2020Sikter på å etablere ny tjenesteleverandør i 202014.06.2018 14:09:00Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tar sikte på å etablere en ny nasjonal tjenesteleverandør 1. januar 2020, ikke 1. januar 2019 som tidligere kommunisert.
Anbefaling - Terminologi innen sykepleiepraksishttps://ehelse.no/nyheter/anbefaling-terminologi-innen-sykepleiepraksisAnbefaling - Terminologi innen sykepleiepraksis06.06.2018 10:59:31Direktoratet for e-helse anbefaler en kombinasjonsløsning for bruk av standardisert terminologi innen sykepleiepraksis. Dette gir best mulig arbeidsstøtte og ivaretar behovet for samhandling med pasienter og på tvers av faggrupper.
Fire mulige konsepter for fremtidens journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/nyheter/fire-mulige-konsepter-for-fremtidens-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteFire mulige konsepter for fremtidens journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste08.05.2018 09:55:00Fire konsepter videreføres som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning. Måloppfyllelse, kostnader og nytteeffekter skal vurderes frem mot slutten av juni.
Anbefaler konsept for helseanalyseplattformhttps://ehelse.no/nyheter/anbefaler-konsept-for-helseanalyseplattformAnbefaler konsept for helseanalyseplattform26.04.2018 06:04:00Helsedataprogrammet anbefaler å utvikle en plattform for analyse av helsedata som er stegvis, gir verdifulle tjenester underveis og er egnet til å bygges videre på.
Ny e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/ny-e-helseorganisering-planlegges-var-anbefaling-vil-innebere-en-deling-av-direktoratet-for-e-helseNy e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helse20.04.2018 06:03:00Direktoratet for e-helse anbefaler en mulig e-helseorganisering som innebærer at flere oppgaver direktoratet har i dag flyttes til en ny nasjonal tjenesteleverandør.
Ny rapport: Utviklingstrekk på e-helseområdethttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-utviklingstrekk-pa-e-helseomradetNy rapport: Utviklingstrekk på e-helseområdet16.04.2018 13:57:00Rapporten Utviklingstrekk 2018 er første utgave av Direktoratet for e-helses årlige kunnskapsgrunnlag. Rapporten beskriver utviklingstrekk og trender av betydning for utvikling på e-helseområdet.
Trenger du tilgang til helsedata? Sjekk nye helsedata.no!https://ehelse.no/nyheter/trenger-du-tilgang-til-helsedata-sjekk-nye-helsedatanoTrenger du tilgang til helsedata? Sjekk nye helsedata.no!05.04.2018 14:09:00På det nye nettstedet kan du finne sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Normkonferansen – rekordstor interesse for informasjonssikkerhet og personvernhttps://ehelse.no/nyheter/normkonferansen-rekordstor-interesse-for-informasjonssikkerhet-og-personvernNormkonferansen – rekordstor interesse for informasjonssikkerhet og personvern06.12.2017 12:51:00Med EUs nye personvernforordning like rundt hjørnet var det ekstra mange påmeldte til årets utgave av Normkonferansen.
Ny rapport om informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-informasjonssikkerhetNy rapport om informasjonssikkerhet30.11.2017 12:58:00Har helsetjenesten kontroll på risiko og høy bestillerkompetanse, kan private leverandører bidra til at helseopplysningene våre er trygge og tilgjengelige.
HelseID lanseres i daghttps://ehelse.no/nyheter/helseid-lanseres-i-dagHelseID lanseres i dag20.11.2017 09:17:00En ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, HelseID, lanseres mandag 20. november.