Logo for print

 

 

Sikter på å etablere ny tjenesteleverandør i 2020https://ehelse.no/nyheter/sikter-pa-a-etablere-ny-tjenesteleverandor-i-2020Sikter på å etablere ny tjenesteleverandør i 202014.06.2018 14:09:00Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tar sikte på å etablere en ny nasjonal tjenesteleverandør 1. januar 2020, ikke 1. januar 2019 som tidligere kommunisert.
Anbefaling - Terminologi innen sykepleiepraksishttps://ehelse.no/nyheter/anbefaling-terminologi-innen-sykepleiepraksisAnbefaling - Terminologi innen sykepleiepraksis06.06.2018 10:59:31Direktoratet for e-helse anbefaler en kombinasjonsløsning for bruk av standardisert terminologi innen sykepleiepraksis. Dette gir best mulig arbeidsstøtte og ivaretar behovet for samhandling med pasienter og på tvers av faggrupper.
Fire mulige konsepter for fremtidens journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/nyheter/fire-mulige-konsepter-for-fremtidens-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteFire mulige konsepter for fremtidens journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste08.05.2018 09:55:00Fire konsepter videreføres som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning. Måloppfyllelse, kostnader og nytteeffekter skal vurderes frem mot slutten av juni.
Anbefaler konsept for helseanalyseplattformhttps://ehelse.no/nyheter/anbefaler-konsept-for-helseanalyseplattformAnbefaler konsept for helseanalyseplattform26.04.2018 06:04:00Helsedataprogrammet anbefaler å utvikle en plattform for analyse av helsedata som er stegvis, gir verdifulle tjenester underveis og er egnet til å bygges videre på.
Ny e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/ny-e-helseorganisering-planlegges-var-anbefaling-vil-innebere-en-deling-av-direktoratet-for-e-helseNy e-helseorganisering planlegges – vår anbefaling vil innebære en deling av Direktoratet for e-helse20.04.2018 06:03:00Direktoratet for e-helse anbefaler en mulig e-helseorganisering som innebærer at flere oppgaver direktoratet har i dag flyttes til en ny nasjonal tjenesteleverandør.
Ny rapport: Utviklingstrekk på e-helseområdethttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-utviklingstrekk-pa-e-helseomradetNy rapport: Utviklingstrekk på e-helseområdet16.04.2018 13:57:00Rapporten Utviklingstrekk 2018 er første utgave av Direktoratet for e-helses årlige kunnskapsgrunnlag. Rapporten beskriver utviklingstrekk og trender av betydning for utvikling på e-helseområdet.
Trenger du tilgang til helsedata? Sjekk nye helsedata.org!https://ehelse.no/nyheter/trenger-du-tilgang-til-helsedata-sjekk-nye-helsedataorgTrenger du tilgang til helsedata? Sjekk nye helsedata.org!05.04.2018 14:09:00På det nye nettstedet kan du finne sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre.
Normkonferansen – rekordstor interesse for informasjonssikkerhet og personvernhttps://ehelse.no/nyheter/normkonferansen-rekordstor-interesse-for-informasjonssikkerhet-og-personvernNormkonferansen – rekordstor interesse for informasjonssikkerhet og personvern06.12.2017 12:51:00Med EUs nye personvernforordning like rundt hjørnet var det ekstra mange påmeldte til årets utgave av Normkonferansen.
Ny rapport om informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/nyheter/ny-rapport-om-informasjonssikkerhetNy rapport om informasjonssikkerhet30.11.2017 12:58:00Har helsetjenesten kontroll på risiko og høy bestillerkompetanse, kan private leverandører bidra til at helseopplysningene våre er trygge og tilgjengelige.
HelseID lanseres i daghttps://ehelse.no/nyheter/helseid-lanseres-i-dagHelseID lanseres i dag20.11.2017 09:17:00En ny felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren, HelseID, lanseres mandag 20. november.
Digitalisering for morgendagens helsetjenestehttps://ehelse.no/nyheter/digitalisering-for-morgendagens-helsetjenesteDigitalisering for morgendagens helsetjeneste17.11.2017 11:11:00For å øke kvaliteten i dagens helsetjeneste og for å gi pasientene og helsepersonell det de trenger i fremtiden, er digitalisering en nøkkel. For å få til mer digitalisering har vi tre anbefalinger.
EHiN 2017 – vi må samarbeide merhttps://ehelse.no/nyheter/ehin-2017-vi-ma-samarbeide-merEHiN 2017 – vi må samarbeide mer03.11.2017 11:47:00Årets nasjonale e-helsekonferanse er over, og blant personvern, kunstig intelligens og velferdsteknologi var en ting sikkert: Skal vi lykkes med å gjøre fremtidens helsetjeneste så god som alle ønsker, må vi samarbeide.
Derfor må vi forske mer på e-helsehttps://ehelse.no/nyheter/derfor-ma-vi-forske-mer-pa-e-helseDerfor må vi forske mer på e-helse31.10.2017 08:06:29Det er behov for mer kunnskap på e-helseområdet, men likevel forskes det for lite på digitaliseringen av helsesektoren. Direktoratet for e-helse peker på fire prioriterte kunnskapsbehov i en ny rapport.
kith.no legges ned fra 1. januar 2018https://ehelse.no/nyheter/kithno-legges-ned-fra-1-januar-2018kith.no legges ned fra 1. januar 201823.10.2017 11:32:00​kith.no er nettstedet til Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH). KITH etablerte standarder og forvaltet kodeverk til bruk i det norske helsevesen i perioden 1990-2012.
Høringsuttalelse: Produktstrategi for digital postkassehttps://ehelse.no/nyheter/horingsuttalelse-produktstrategi-for-digital-postkasseHøringsuttalelse: Produktstrategi for digital postkasse02.10.2017 09:50:49Vi støtter Difis arbeid med å etablere gode og brukerorienterte digitale tjenester, men mener at det er viktigere å jobbe for avanserte innsyns- og dialogløsninger enn en postkasse for brev.
Direktoratet for e-helses nyhetsbrevhttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helses-nyhetsbrevDirektoratet for e-helses nyhetsbrev28.09.2017 14:27:00Er du interessert i digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren? Da kan du melde deg på nyhetsbrevet til Direktoratet for e-helse.
Kobler velferdsteknologi og pasientjournalhttps://ehelse.no/nyheter/kobler-velferdsteknologi-og-pasientjournalKobler velferdsteknologi og pasientjournal21.09.2017 22:00:00Nasjonalt velferdsteknologiprogram vil etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).
Direktoratet for e-helse har vurdert IKT i de regionale helseforetakenehttps://ehelse.no/nyheter/direktoratet-for-e-helse-har-vurdert-ikt-i-de-regionale-helseforetakeneDirektoratet for e-helse har vurdert IKT i de regionale helseforetakene13.07.2017 07:53:00
Setter velferdsteknologi på kartethttps://ehelse.no/nyheter/setter-velferdsteknologi-pa-kartetSetter velferdsteknologi på kartet27.06.2017 10:10:00Nasjonalt senter for e-helseforskning har laget en visuell oversikt over velferdsteknologiprosjekter i norske kommuner. Siden 2013 har senteret registrert over 200 prosjekter som er eller har vært aktive i kommunene.
Eldre lærer å bruke mobil og nettbretthttps://ehelse.no/nyheter/eldre-lerer-a-bruke-mobil-og-nettbrettEldre lærer å bruke mobil og nettbrett07.06.2017 09:00:58Flere eldre mestrer mobiltelefon og nettbrett og flere eldre bruker teknologien i sosiale relasjoner. Opplæring i å bruke mobiltelefon og nettbrett har bidratt til at eldre får mulighet til å opprettholde sosiale nettverk.