Logo for print

CufMP-DWgAAMcjI.jpg

Datatilsynes direktør Bjørn Erik Thon viser frem sin nye Norm-tatovering på Normkonferansen 2016. Foto: Aasta M. Hetland

 

Konferansen ble åpnet av Stig Slørdahl, adm. Dir. i Helse Midtnorge. Hans viktige budskap var "Vi er avhengig av å ivareta pasientens verdighet, og vi er avhengig av å bevare tilliten"

Programmet inneholdt blandt annet foredrag fra Datatilsynet, HOD og Direktoratet for e-helse. Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse sa i sitt innlegg at innebygd personvern innebærer at informasjonssikkerhet og personvern er med helt fra starten i alle prosjekter, slik det bl.a har vært i arbeidet med kjernejournal. Informasjonssikkerhet og personvern er en av de viktigste driverne i arbeidet for én nasjonal løsning. Hun roste også sektoren for det man har fått til med Normen.

Petter Hurlen, legeforeningens representant i styringsgruppen for Normen, og Ketil Klem, leder i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening representerte begge klinikerens stemme i programmet. Klem holdt et tankevekkende innlegg om innsyn i barns journal og konsekvensene når det går galt. Petter Hurlen hadde valgt den treffende tittelen «En hektisk hverdag i all fortrolighet», og kunne blant annet vise fram en av de første veilederne for digitalisering i norsk helsevesen: «Veileder i EDB planlegging i norsk sykehusvesen» fra 1986.

«Pasientens stemme» kom fra Linn Bæra, leder i regionalt brukerutvalg i Helse Vest. Hun etterlyste en åpenhetskultur for feil i sektoren, også feil som gjelder informasjonssikkerhet og personvern. 

Etter en panelrefleksjon over temaet «er informasjonsikkerhet pasientsikkerhet» (der det var liten uenighet mellom paneldeltakerne) ble dagen avsluttet med Helse Midt-Norge sine erfaringer fra felles journal, Norsk Helsenett ved adm. dir Håkon Grimstad og HelseCERT, og et tilbakeblikk ved Normens far Tor Ottersen.

Fra fellessesjonen dag to er det også verdt å nevne Marie Moe fra Sintef sitt spennende foredrag om hacking av sin egen pacemaker og Roar Thon fra NSM, som peker på at det beste sikkerhetsutstyret er det vi mennesker har mellom ørene.

Dag to inneholdt en rekke gode parallellsesjoner. Blant annet foredrag om taushetsplikt innen helsesektoren og barnevernet, beredskap, pasientkommunikasjon på helsenorge.no, gjennomgang av Normens nye veileder i felles journal, og sikkerhetsarkitektur på Sykehuset Østfold, HelseCERT om penetrasjonstesting og Sykehuspartners regionale analyseplattform.

Nytt av året var en sesjon på Kompetansedeling og sikkerhetskultur. Her lærte vi om måling av adferd, DiFi tok oss med på dilemmatrening, og Norm sekretariatet åpnet for «live» spørsmål og svar.

I forkant av konferansen ble det holdt en åpen workshop i risikostyring, og det var introkurs i Normen.

Konferansen ble avsluttet med et «miniseminar» om sikkerhet i videokonferanseløsninger. Et foredrag om teknisk sikkerhet i videokonsultasjonsløsninger og om risikovurderinger og praktiske erfaringer.

De fleste presentasjonene fra konferansen er tilgjengelig her.

 

Sist oppdatert: 10. november 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin