Logo for print
Søk i Nasjonale prosjekterProsjekter

 

 

Kjernejournalhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kjernejournalKjernejournalKjernejournal er den første digitale løsningen for deling av helseopplysninger om pasienter på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Kjernejournal gir økt pasientsikkerhet, økt samhandling og økt pasientmedvirkning. Gjennomføring
IPLOS innsending via Norsk Helsenetthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/iplos-innsending-via-norsk-helsenettIPLOS innsending via Norsk HelsenettFormålet med prosjektet er å få til en sikker innsending av IPLOS (individbasert pleie og omsorgs) data fra kommunene over Helsenettet. Gjennomføring
Program for kodeverk og terminologihttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/program-for-kodeverk-og-terminologiProgram for kodeverk og terminologiKodeverk og terminologier er et viktig virkemiddel for oppnåelse av de overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Programmet er en nasjonal satsing som utvikler og tilrettelegger for øvrige aktører i sektoren.Gjennomføring
eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisterethttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/edar-elektronisk-innrapportering-til-dodsarsaksregistereteDÅR - Elektronisk innrapportering til DødsårsaksregisteretMålet med prosjektet er å tilrettelegge for elektronisk innrapportering av dødsårsak.Gjennomføring
Klinisk relevant tilbakemelding fra NPRhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/klinisk-relevant-tilbakemelding-fra-nprKlinisk relevant tilbakemelding fra NPREn publiseringsløsning til rapporterende enheters ledere, klinikere, analytikere og forskere for å følge, sammenligne, kvalitetssikre og videreutvikle tjenesten.Gjennomføring
Multidose i e-resepthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/multidose-i-e-reseptMultidose i e-reseptDet er utviklet en ny funksjonalitet i e-resept for å håndtere multidose slik at det er sikrere for pasienten. Gjennomføring
Digital dialog mellom fastlege og pasienthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digital-dialog-mellom-fastlege-og-pasientDigital dialog mellom fastlege og pasientProsjektet har utviklet tjenester som muliggjør sikker digital dialog mellom pasient og fastlege. Disse tjenestene er tatt i bruk av mange, og prosjektet jobber for å øke bruken.Gjennomføring
Digitale innbyggertjenester – spesialisthelsetjenesten (DIS)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digitale-innbyggertjenester-spesialisthelsetjenesten-disDigitale innbyggertjenester – spesialisthelsetjenesten (DIS)Prosjektet DIS skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for én felles helsetjeneste på nett.Gjennomføring
Vestlandspasientenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/vestlandspasientenVestlandspasientenProsjektet ble startet i august 2013, med formål om å bygge en helseportal på nett for innbyggerne i Helse Vest. Gjennomføring
Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupperhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/innfore-e-resept-hos-nye-rekvirentgrupperInnføre e-resept hos nye rekvirentgrupperFastleger, leger på sykehus og legevakt er i gang med e-resept. Arbeidet med tilpasse løsningen til flere rekvirentgrupper er i gang. Gjennomføring
Mine pasientreiserhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/mine-pasientreiserMine pasientreiserProsjektet Mine pasientreiser har som mål å forenkle oppgjersordninga med innsending av reiserekningar for pasientreiser der pasienten sjølv har lagt ut for reisekostnadane. Avsluttet
EPJ-løftet - program for EPJ-utviklinghttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/epj-loftet-program-for-epj-utviklingEPJ-løftet - program for EPJ-utviklingEPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk. Gjennomføring
Migrering av Fastlege-løsningen fra NAV til Helsedirektoratethttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/migrering-av-fastlege-losningen-fra-nav-til-helsedirektoratetMigrering av Fastlege-løsningen fra NAV til HelsedirektoratetHelsedirektoratet etablerer en ny og helhetlig IKT-løsning for Fastlegeordningen. Avsluttet
Henvisning mellom HFhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/henvisning-mellom-hfHenvisning mellom HFStøtte til revidering av standard henvisningsmelding slik at nødvendige data overføres strukturert og kan benyttes av mottakende EPJ-system for automatisert registrering. Gjennomføring
Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastrukturhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonalt-velferdsteknologiprogram-arkitektur-og-infrastrukturNasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastrukturProsjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og spesifiserer, tester og bidrar til realisering av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi. Utredning/forprosjekt
PLO 2.0 - Meldingsutveksling - Revisjon av standardhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/plo-20-meldingsutveksling-revisjon-av-standardPLO 2.0 - Meldingsutveksling - Revisjon av standardProsjektet omhandler revisjon av standard for meldingsutveksling i pleie- og omsorgssektoren.Gjennomføring
Én innbygger – én journalhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/n-innbygger-n-journalÉn innbygger – én journalDirektoratet for e-helse anbefaler en løsning for helhetlig samhandling og felles journal for kommunal helse- og omsorgstjeneste (utenfor Midt-Norge). Utredning/forprosjekt
Nettapotekhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nettapotekNettapotekNettapotek skal gjøre det mulig å bestille reseptbelagte legemidler på nett, og å få dem levert på døren.Avsluttet
Robust Mobilt Helsenetthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/robust-mobilt-helsenettRobust Mobilt HelsenettProsjektet skal etablere en robust kommunikasjonsplattform for mobile dataløsninger i ambulansekjøretøy. Kommunikasjonskanal er de kommersielle mobilnettene.Gjennomføring
Nasjonalt infeksjonsregisterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonalt-infeksjonsregisterNasjonalt infeksjonsregisterFormålet med et nasjonalt infeksjonsregister, inklusive tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonal basis, er å kunne få raskere og bedre utnyttelse av eksisterende data til pasientbehandling, overvåking og forskning. Utredning/forprosjekt