Logo for print
26. APRIL

Auditoriet 1. etg, Direktoratet for e-helse, Verkstedveien 1, 0277 OSLO

9-12

Det blir foredragsholdere fra Helse- og omsorgsdepartementet, Datatilsynet og direktoratet.

Det er begrenset antall plasser. Hver virksomhet kan derfor stille med inntil to deltakere. Ingen seminaravgift.

Påmeldingsfrist: 15. april

Dette kurset (26. april) er nå fulltegnet.

Nye kurs

Vi jobber med å få på plass et kurs til