Logo for print

​​Oppdragene skal understøtte nasjonale e-helsesatsinger, og det søkes forankring av prosjektporteføljens innretning samt prioritering og omfang i møter i Nasjonalt e-helsestyre, NUIT (Prioriteringsutvalget) og NUFA (Fagutvalget).

 

Sist oppdatert: 22. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin