Logo for print

God informasjonsflyt er viktig for å sikre helhetlig pasientbehandling.

Direktoratet for e-helse utgir standarder som skal sikre at den elektroniske sam-handlingen skjer på en sikker og effektiv måte. Standardene dekker flere ulike områder:

 • Rammeverk for sikker og pålitelig informasjonsutveksling

 • Standardisert identifikasjon av avsender, mottaker og pasient

 • Struktur på helsefaglig informasjon

Informasjonsflyt samhandling

Figuren under illustrerer hovedelementene i elektronisk samhandling i helse- og omsorgstjenesten. Nasjonale standarder sikrer trygg og helhetlig informasjonsflyt mellom ulike aktører. Korrekt adressering av meldinger er en forutsetning for samhandling.

 

Sentrale elementer innen samhandling:

 • Tjenestebasert adressering: For å sikre at en melding kommer frem til riktig mottaker, er det nødvendig med klare regler for hvordan meldinger skal adresseres. Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til en kommunikasjonpart som representerer en tjeneste eller fagområde, og ikke til den enkelte ansatte eller administrative enhet.

 • Norsk Helsenett (nhn.no) er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor personopplysninger og pasientinformasjon kommuniseres på en trygg og lovlig måte. Norsk Helsenett tilbyr EDI-postkasser for meldingskommunikasjon.

 • ebXML: Helse- og omsorgssektoren bruker ebXML som rammeverk for utveksling av elektroniske meldinger. Det er utarbeidet en profil av ebXML-standarden som brukes i Norge.

 • Hodemelding: Inneholder informasjon om avsender/mottaker(e), referanse til alle relevante dokumenter og andre relaterte meldinger. Meldingen bidrar til at administrative opplysninger overføres på en ensartet måte.

 • Applikasjonskvittering: Bekrefter at overført informasjon er mottatt av mottakende applikasjon, og varsler om eventuelle feil i forbindelse med mottaket.

 • Kodeverk: Felles nasjonale kodeverk for helse- og omsorgssektoren publiseres på Volven.no. Innholdsstandardene inneholder referanser til disse kodeverkene.

 • Adresseregisteret (nhn.no) er et register over kommunikasjonsparter i helse- og omsorgssektoren. Alle kommunikasjonsparter i registeret er identifisert med en unik HER-id. 

 • PKI sertifkater: En sikkerhetsmekanisme for å beskytte meldingene som sendes over helsenettet. Alle virksomheter som skal utveksle informasjon over helsenettet må anskaffe et virksomhetssertifikat for å identifisere seg selv. Denne brukes for å kryptere og signere meldingene som utveksles.

 

Sist oppdatert: 29. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​