Logo for print

 

 

Norm for informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhetNorm for informasjonssikkerhetNorm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.147
Personvern https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/personvern-Personvern Det er avgjørende for god helsehjelp at riktige og oppdaterte helseopplysninger er tilgjengelige for rett person til rett tid. 158
Kompetanseprogram i informasjonssikkerhethttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/kompetanseprogram-i-informasjonssikkerhetKompetanseprogram i informasjonssikkerhetE-læringskurs i personvern og informasjonssikkerhet for kommunehelsetjenesten. 121
Relevante lover og forskrifterhttps://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/relevante-lover-og-forskrifterRelevante lover og forskrifterEn rekke lover og forskrifter berører e-helsefeltet, og skal sammen regulere krav til personvern og pasientsikkerhet.171

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin