Logo for print

 

 

Kurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personellhttps://ehelse.no/konferanser/kurs-i-informasjonssikkerhet-basert-pa-normen-for-medisinsk-teknisk-personellKurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for medisinsk-teknisk personellstring;#2.-3.string;#APRILDirektoratet for e-helse, Verkstedveien 1, Oslo