Logo for print

 

 

Nasjonalt e-helsestyre 22.06.18https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre-220618Nasjonalt e-helsestyre 22.06.18string;#22.string;#JUNIRadisson Blu Oslo Airport
NUFA (Fagutvalget) 05.-06.09.18https://ehelse.no/konferanser/nufa-fagutvalget-05-060918NUFA (Fagutvalget) 05.-06.09.18string;#5.-6.string;#SEPTEMBERThon Hotel Arena, Lillestrøm
Nasjonalt e-helsestyre 12.09.18https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre-120918Nasjonalt e-helsestyre 12.09.18string;#12.string;#SEPTEMBERRadisson Blu Hotel Bodø
NUFA (Fagutvalget) 07.-08.11.18https://ehelse.no/konferanser/nufa-fagutvalget-07-081118NUFA (Fagutvalget) 07.-08.11.18string;#7.-8.string;#NOVEMBERThon Hotel Arena, Lillestrøm
NUIT (Prioriteringsutvalget) 21.11.18https://ehelse.no/konferanser/nuit-prioriteringsutvalget-211118NUIT (Prioriteringsutvalget) 21.11.18string;#21.string;#NOVEMBERVerkstedveien 1, 0277 Oslo (Direktoratet for e-helse)
Nasjonalt e-helsestyre 06.12.18https://ehelse.no/konferanser/nasjonalt-e-helsestyre-061218Nasjonalt e-helsestyre 06.12.18string;#6.string;#DESEMBERRadisson Blu Oslo Airport