Logo for print

 

 

Om EPJ-løftethttps://ehelse.no/epj-loftet/om-epj-loftetOm EPJ-løftetEPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT-verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk. 1010
EPJ-løftet for fastleger og avtalespesialisterhttps://ehelse.no/epj-loftet/epj-loftet-for-fastleger-og-avtalespesialisterEPJ-løftet for fastleger og avtalespesialisterEPJ-løftet skal heve kvaliteten på fastlegers og privatpraktiserende spesialisters EPJ-system og dermed gjøre hverdagen enklere for både pasienter og helsepersonell.1273
EPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuterhttps://ehelse.no/epj-loftet/epj-loftet-for-fysioterapeuter-og-manuellterapeuterEPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuterEPJ-løftet for fysio- og manuellterapeuter skal bidra til bedre samhandling og mer effektiv ressursbruk gjennom å heve kvaliteten på EPJ-systemene.1275
EPJ-løftet for kommunal helse- og omsorgstjenestehttps://ehelse.no/epj-loftet/epj-loftet-for-kommunal-helse-og-omsorgstjenesteEPJ-løftet for kommunal helse- og omsorgstjenesteEPJ-løftet for kommunal helse- og omsorgstjeneste skal bidra til økt gjennomføringsevne av prosjekter som har avhengigheter inn mot EPJ-leverandører.1313

​Fant du det du lette etter?​