Logo for print

Ser du etter kjernejournalen din?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​​​I kjernejournal finner du raskt viktige opplysninger samlet, enten det er kritisk info eller praktiske fakta.

1. Kritisk informasjon

Har pasientene dine alvorlige diagnoser eller tilstander?

I kjernejournal kan du finne overfølsomhetsreaksjoner, komplikasjoner ved anestesi, kritiske medisinske tilstander, pågående behandling, implantat, smittefarlig tilstand, endringer i behandlingsrutiner.

Dette kan være nyttig når:

  • pasienten ikke husker eller kan redegjøre for seg

  • tiden er knapp og det haster med å gi behandling

  • det kliniske bildet ikke stemmer; kan det være noe spesielt her?

  • du vurderer differensialdiagnoser


2. Legemidler

Er det vanskelig for pasienten å beskrive hvilke legemidler de bruker?

I kjernejournal kan du slå opp i en liste over alle legemidler utlevert til pasienten siste tre år, inkludert papirresepter, samt uavhentede e-resepter.  All legemiddelinformasjon gjelder fra pasientens kjernejournal ble opprettet.

Dette kan være nyttig når:

  • pasienten ikke husker legemiddelet og tidspunkt for en kur som er avsluttet (kjernejournal lagrer reseptinformasjon lengre enn e-resept).

  • pasienten ikke husker legemiddelet eller dose hun står på.

​3. ​Oppdatert kontaktinformasjon om din pasient

Leter du etter pasientens fastlege eller navn på barnets mor?

I kjernejournal kan du slå opp navn, adresse og telefonnummer til pasientens fastlege. Du finner også adresse og mobilnummer til pasient og pårørende (foreldre, barn, partner, hentet fra Difis kontaktregister), pasientens egne oppføringer av kontaktpersoner, pasientens kommunikasjonsutfordringer (hørsel, syn, talevansker, tolkebehov etc).

Dette kan være nyttig når:

  • du har skrevet et poliklinisk notat, som du ikke får sendt uten navnet på pasientens fastlege
  • barn har hatt legetime, går hjem og det er noe du må formidle til mor, men ikke husker navnet hennes og i alle fall ikke telefonnummeret.

 


 


 


 

Sist oppdatert: 6. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​